×

Log-in
Nog geen account? klik hier!


Wachtwoord vergeten? klik hier!

Disclaimer Stekt.


Algemeen Deze Website https://www.stektplantenruil.nl (de “Website”) is eigendom van Stekt. (hierna: “Stekt.”, “wij”, “ons” of “onze”). Het volgende is van toepassing op de website. Door het gebruik van de website geeft u aan akkoord te gaan met de disclaimer. Inhoud van de website Stekt. behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, is gewijzigd. De inhoud van Stekt.nl is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel Stekt. tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Stekt. expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen risico. Stekt. garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren. Informatie van derden Wanneer Stekt. hyperlinks aanbiedt naar andere websites (van derden), betekent dit niet dat Stekt de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt of in staat voor de informatie. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Stekt. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Stekt. niet geverifieerd. Uitsluiting van aansprakelijkheid Stekt. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade, ongeacht of Stekt. op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website, (ii) de informatie die op of via deze website wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Stekt. of aan u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze website, (v) misbruik van deze website, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website. Geplaatste berichten Leden kunnen een bijdrage leveren aan de Stekt. Plantenruil in tekst en zo mogelijk in het uploaden van fotomateriaal. Tenzij dat nadrukkelijk is aangegeven bekijkt de administrator en/of moderator deze bijdragen niet vooraf. Daardoor kan het gebeuren dat bijdragen die kwetsend zijn, oproepen tot geweld of op een andere manier de grenzen van het betamelijke overschrijden, enige tijd op onze website te vinden zijn. Wij doen er alles aan om deze zo snel mogelijk te verwijderen. We distantiëren ons nadrukkelijk van dergelijke bijdragen en verontschuldigen ons er bij voorbaat voor. Berichten op Stekt.nl vertegenwoordigen de mening van een afzender. Dat wil niet zeggen dat Stekt. deze mening vertegenwoordigt of hiermee instemt. Stekt. kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de geplaatste berichten. Geplaatste berichten kunnen zonder opgaaf van redenen gewijzigd of verwijderd worden. Toepasselijk recht Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Merkgebruik Het gebruik van Stekt. merken in woord of beeld is uitgesloten voor derden. Alle intellectuele eigendoms rechten met betrekking tot de website rusten bij Stekt. Geen enkel deel van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stekt. Contact Mocht u na het lezen van deze disclaimer opmerkingen en/of vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Stekt. via: info.stekt@gmail.com